top of page

Esther.


La vaig veure un dia als vestuaris del gimnàs, és cert que el seu físic em va cridar l’atenció; ella és diferent d’una altra dona al no tenir cabell però més enllà d’aquest aspecte físic, vaig veure una altra cosa que em va afectar: els seus gestos delicats cuidant-se d’ella mateixa. Una dona que s’estima, en tot cas que es respecta. Les meves ganes de coneixer-la més eren massa grans així que seguint el meu instint, vaig anar a parlar-li per a proposar-li de fotografiar-la. Va acceptar amb molt de plaer, gran alegria per a mi, i varem passar un moment increïble. Em va explicar la seva historia tant particular, vaig descobrir una personalitat plena d’alegria, una dona generosa i plena d’humor, una dona que ha sapigut trobar dins dels seus problemes la força de esdevenir una dona feliç i orgullosa de qui es. Fotografiar una persona, per a mi, es revelar-la, i el que sortirà dins les imatges dependrà essencialment de l’intercanvi i de la confiança establerta entre el fotògraf i el model. M’agraden les imatges que hem fetes juntes, perquè ella s’hi ha reconegut i estimat a traves d’elles. I per això, gràcies per la teva confiança Madame Esther. Soc feliç d’haver-te conegut i fotografiat. Veient aquestes imatges d’ella, he tingut ganes de demanar-li d’escriue un text sobre la seva visio de la feminitat, i de de posar-la avui en honor per aquest dia internacional de la dona. Llegiu i disfruteu! :

Je l’ai aperçu un jour au vestiaire de mon gymnase, c’est vrai que son physique m’a interpellé ;

elle est différente d’une autre femme parce qu’elle n’a pas de cheveux, mais au delà de cet aspect de son physique, j’ai vu autre chose qui me toucha particulièrement : ce sont ces gestes délicats prenant un soin particulier d’elle-même. Une femme qui s’aime. En tout cas qui se respecte. Mon envie de la connaître d’avantage était trop grande, alors j’ai suivi mon

instinct et je suis allée lui parler pour lui proposer de la photographier. Elle a accepté avec grand plaisir pour ma plus grande joie, et nous avons passé un moment incroyable. Elle m’a parlé de son histoire si particulière, j’ai découvert une personnalité remplie de joie de vivre, une femme généreuse et pleine d’humour, une femme qui a su trouver dans ses propres failles la force de devenir une femme heureuse et fière de qui elle est.

Photographier une personne à mon sens, c’est la révéler, et ce qui ressortira dans les images dépendra essentiellement de l’échange et de la confiance établit entre le photographe et la personne photographié. J’aime les images que nous avons faites ensemble, parce qu’elle s’est reconnue et aimé à travers elles. Et pour cela, merci pour ta confiance Madame Esther. Je suis

Heureuse et touchée de t’avoir rencontré et photographié :) >

En voyant ces images d’elle, j’ai eu envie de lui ai demandé d’écrire un texte sur sa vision de la féminité, et de la mettre aujourd’hui à l’honneur pour cette journée internationale des femmes. Lisez... et appréciez ! :)

La feminitat...

La